PLAXIS TRAININGS


Year 2010:

- Trung tâm tin học Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Cơ sở 2.

  Đ/c: Số 450 - Lê Văn Việt - Quận 9 - Tp. HCM.


Year 2011:

- Xí nghiệp Tư vấn Thiết Kế 2, Công ty HEC II.

  Đ/c: Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM


Year 2012:

- Trung tâm tin học Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Cơ sở 2.

  Đ/c: Số 450 - Lê Văn Việt - Quận 9 - Tp. HCM.


Year 2013:

- Trung tâm tin học Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Cơ sở 2.

  Đ/c: Số 450 - Lê Văn Việt - Quận 9 - Tp. HCM.

- Ứng dụng Plaxis trong phân tích tường chắn dùng cừ nhựa uPVC.

  Đ/c: Số 15Bis - Nam Quốc Cang - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - Tp. HCM.

- Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Giao thông KTC T8-T9.

  Đ/c: Phan Văn Trị - Phường Bình Khánh - Long Xuyên - Tỉnh An Giang.